Lietuvos insulto asociacija

Lietuvos insulto asociacija
Įmonės kodas: 191947711
Santariškių g. 2, Vilnius 08661
Tel./faksas (8-5) 2365 165

Europos insulto organizacija (ESO)

Pasaulio insulto organizacija (WSO)

Medline
NIH Nacionalinės Medicinos Bibliotekos medicininių publikacijų paieška PubMed.

Canadian Stroke Best Practice Recommendations
Kanados insulto rekomendacijos

Stroke
1 metų ir senesni pilni straipsnių tekstai nemokamai.

Internet Stroke Center
Daug naujos, išsamios ir vertingos informacijos (metodinės rekomendacijos, straipsniai, pranešimai, nuorodos) apie insultą gydytojams ir pacientams.

International Journal of Stroke
Oficialus Pasaulio insulto organizacijos žurnalas.

Neurologijos seminarai
Lietuvos neurologų asociacijos, Lietuvos vaikų neurologų asociacijos ir Lietuvos neurochirurgų draugijos mokslinis žurnalas.